Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Quy hoạch - Phát triển

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Kiên Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV.

(08:58 | 26/06/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1267_QD-UBND_201706130845187610.pdf