Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Chính sách đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Quyết định cho cá nhân thuê đất để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản tại ấp trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

(11:04 | 05/01/2018)

 Thực hiện chính sách kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế xã hội địa phương , ngày 04/01/2018, UBND huyện Giang Thành ký Quyết định cho cá nhân ông Phan Khắc Kỳ thuê đất để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản tại ấp trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, phù hợp quy hoạch đầu tư các tiểu vùng kinh tế của huyện.

Thời hạn 25 năm từ ngày 04/1/2018 đến 04/01/2043
Hình thức thuê đất: nộp tiền thuê đất hàng năm
(chi tiết theo Quyết định 06/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 kèm theo)

Nguyễn Đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   56.QD-UBND ONG PHAN KHAC KY.pdf