Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Kêu gọi đầu tư

Xem với cỡ chữAA

VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

(17:31 | 20/06/2017)

 Huyện Giang Thành là huyện biên giới thuộc vùng đặc biệt khó khăn, theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính Phủ, các nhà đầu tư vào sản xuất nông nghiệp tại huyện sẽ có nhiều chính sách ưu đãi về đất, thuế...

(kèm theo Nghị định)

Lê Thị Ngọc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   nghi dinh 210.2013 thu hut dau tu ve nong nghiep nong thon.doc