Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hoc tap lam theo tam guong dao duc ho chi minh

Xem với cỡ chữAA

Huyện uỷ Giang Thành phát động tổ chức Cuộc thi viết “Học tập và làm theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”

(10:51 | 22/08/2018)

      Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/HU, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Giang Thành về việc tổ chức Cuộc thi viết “Học tập và làm theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Quyết định số 599-QĐ/HU, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ thành lập Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện “Học tập và làm theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” 

          Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Học tập và làm theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” thông báo về thể lệ cuộc thi cụ thể như sau:
          1- Mục đích
         Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân để có nhận thức đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn về phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, có sự chỉnh đốn nhận thức, điều chỉnh lại phong cách, tác phong công tác cho phù hợp, góp phần xây dựng tập thể chi, đảng bộ và cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
          2- Yêu cầu
         - Phát động sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và mọi công dân trên địa bàn huyện Giang Thành hưởng ứng, tham gia.
        - Việc học tập và làm theo phong cách của Bác gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức và cá nhân.
        - Thực hiện việc chấm thi phải chặt chẽ, công tâm, khách quan, có tác dụng thiết thực, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng dần tính tích cực của tập thể và cá nhân trong học tập phong cách của Bác, tránh viết qua loa, hình thức.
          3- Đối tượng thi
        Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện Giang Thành (thành viên Ban Tổ chức không được dự thi).
Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện “Học tập và làm theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” gồm các đồng chí có tên sau:
    01- Đ/c Võ Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, làm Trưởng ban.
    02- Đ/c Nguyễn Văn Út, Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, làm Phó Trưởng ban trực.
    03- Đ/c Trương Văn Hiếu, Phó Ban Dân vận Huyện ủy, làm Phó Trưởng Ban.
    04- Đ/c Huỳnh Thiện Khoa, Chánh Văn phòng Huyện ủy, làm Phó Trưởng ban.
    05- Đ/c Trần Ngọc Bích, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện, làm thành viên.
    06- Đ/c Ngô Thị Mận, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, làm thành viên.
    07- Đ/c Hà Thanh Quan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, làm thành viên.
    08- Đ/c Trần Vũ Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, làm thành viên.
    09- Đ/c Trần Hữu Mạnh, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, làm thành viên.
    10- Đ/c Nguyễn Văn Dức, Bí thư Huyện đoàn, làm thành viên.
    11- Đ/c Tô Xuân Trường, Phó Trưởng Đài Truyền Thanh huyện, làm thành viên.
        4- Hình thức thi:
    - Bài dự thi của tác giả chưa được công bố ở bất kỳ sách, báo, tạp chí nào và trả lời đầy đủ nội dung bộ câu hỏi đặt ra; không sao chép dưới mọi hình thức.
    - Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4 (phông chữa Times New Roman, cỡ chữ 14); có thể sử dụng hình ảnh minh hoạ nội dung.
     - Trang đầu bài dự thi phải ghi rõ các thông tin cá nhân: họ tên, năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, số chứng minh nhân dân, số điện thoại.
       5- Nội dung câu hỏi
       Câu 1: Thế nào là phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh?
       Câu 2: Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh được biểu hiện như thế nào?
      Câu 3: Phong cách lãnh đạo quần chúng, luôn gần dân, tin dân, trọng dân, dựa vào dân, gắn bó với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện như thế nào?
       Câu 4: Phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện như thế nào?
      Câu 5: Phong cách làm việc khoa học, khách quan, trung thực của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện như thế nào?
       Câu 6: Phong cách làm việc luôn đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh có điểm gì nổi bật?
       Câu 7: Phong cách diễn đạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đặc điểm gì?
       Câu 8: Một số nét đặc trưng trong phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?
      Câu 9: Với chức năng, nhiệm vụ của mình, anh (chị) sẽ làm như thế nào để học tập và làm theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả nhất?
          6- Thời gian phát động và kết thúc cuộc thi
     Thời gian phát động cuộc thi từ nay đến ngày 31-11-2018 và gửi bài về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

 

Danh Na- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ