Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hoc tap lam theo tam guong dao duc ho chi minh

Xem với cỡ chữAA

HUYỆN ỦY GIANG THÀNH TRIỂN KHAI ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU TÁC PHẨM “ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(16:06 | 16/11/2018)

 Ngày 14/11/2018, Huyện ủy Giang Thành ban hành công văn số 399-CV/VPHU V/v sao gửi và yêu cầu sinh hoạt Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đề cương giới thiệu Tác phẩm.

 hinh bac ve dao duc cach mang.jpg

 

 Công văn 399-CV/VPHU nêu rõ: thực hiện Công văn số 599-CV/BTGTU ngày 05-11-2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy sao gửi đến các chi, đảng bộ trực thuộc Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đề cương giới thiệu Tác phẩm (có văn bản gửi kèm); đề nghị các chi đảng bộ tổ chức sinh hoạt tại kỳ sinh hoạt lệ chi bộ tháng 12-2018.

  Đồng thời Thường trực Huyện ủy giao trách nhiệm cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn Đài Truyền thanh tổ chức tuyên truyền nội dung Tác phẩm trên sóng phát thanh; Văn phòng HĐND-UBND phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức đăng tải nội dung Tác phẩm trên cổng thông tin điện tử của huyện. 

Lê Thị Ngọc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   CV 399-VPHU trei khai tac pham dao duc cach mang.doc  Kem CV 399-VPHU De cuong gioi thieu Tac pham dao duc cach mang.doc