Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hoc tap lam theo tam guong dao duc ho chi minh

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

(15:40 | 27/02/2019)

         Sáng ngày 27/2/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2019 về “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Văn Út – Phó Trưởng ban tuyên Giáo Huyện ủy dự và quán triệt mục đích yêu cầu của hội nghị. 

cd 2019.JPG

          Hơn 90 cán bộ đảng viên các ban ngành, đoàn thể huyện được nghe đĩa ghi hình trực tuyến do Phó giáo sư - Tiến sĩ Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp viện Hồ Chí Minh cà các lãnh tụ Đảng – học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 về “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Thông qua việc học tập chuyên đề năm 2019, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được tốt hơn. Góp phần đưa tư tưởng của Người trở thành nền tảng tư tưởng, đạo đức, phong cách được lan tỏa rộng khắp trong xã hội. Qua đó tạo thêm ý thức gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

           Quán triệt chuyên đề năm 2019 về “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” là một trong những nội dung trọng yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đọa đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh. Theo nội dung kế hoạch triển khai, trong 02 ngày 27-28/2/2019, huyện Giang Thành tổ chức 03 lớp: 02 lớp do Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai, 01 lớp do Liên đoàn lao dộng huyện triển khai./.
 

Lý Sơn