Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(10:38 | 19/11/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1637-QD-UBND.signed.pdf