Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế TTHC; bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ UBND cấp huyện// UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (09:50 |

(10:43 | 19/11/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1870_QD-UBND.signed.pdf