Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG

Báo cáo Phương hướng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

(14:26 | 30/06/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   100.BC-UBND.pdf