Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG

Huyện Giang Thành triển khai kế hoạch lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018

(12:23 | 03/08/2017)

 Chiều ngày 2/8/2017, UBND huyện Giang Thành tổ chức họp thông qua kế hoạch phối hợp triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Mến chủ trì cuộc họp.

 CANH HOP.jpg

         Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn: Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh đã thông tin cụ thể tình hình triển khai lập quy hoạch, các khó khăn vướng mắc, các yêu cầu cầu cần UBND huyện chỉ đạo để phối hợp thực hiện tốt công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Phòng Tài nguyên và Môi trường thông tin thêm về các loại đất cần lưu ý để các xã , đơn vị thống kê hiện trang cần bổ dung vào quy hoạch đất năm 2018. Đồng thời thông tin thêm các quy đ mới liên quan việc thống kê lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Trên cơ sở đó các đơn vị, phòng ban đã góp ý trao đổi ề cách làm thời gian phối hợp như sau:

- Ngày 07/8/2017: buổi sáng xã Vĩnh Phú, buổi chiều xã Vĩnh Điều;

- Ngày 08/8/2017: Buổi sáng xã Tân khánh Hòa, buổi chiều xã Phú Lợi

- Ngày 09/8/2017: buổi sáng xã Phú Mỹ

-  Ngày 10/8/2017: Công an, Quân sự 

- Ngày 11/8/2017: Phòng Kinh tế- Hạ tầng, Giáo dục đào tạo, Tài chính - kế haoch5, BQL các dự án ĐT-XD 

- Ngày 14 và 15/8/2017: Văn phòng HĐND-UBND huyện và phòng Tài nguyên và môi trường

KET LUAN.jpg

          Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Mến yêu cầu các xã, các phòng ban phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn thực hiện công việc đúng theo lịch để đạt tiến độ yêu cầu, đến 15/9/2017 hoàn tất công tác lập quy hoạch gửi tỉnh đúng thời hạn.

Lê Thị Ngọc