Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG

Hội đồng nhân dân huyện Giang Thành tổ chức cuộc họp thông qua báo cáo kết quả sau khảo sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ trước Kỳ họp thứ hai đến sau Kỳ họp thứ ba đối với Ủy ban nhân dân huyện

(09:48 | 07/07/2017)

 Sáng ngày 04/7/2017, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giang Thành tổ chức cuộc họp thông qua báo cáo kết quả sau khảo sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ trước Kỳ họp thứ hai đến sau Kỳ họp thứ ba đối với Ủy ban nhân dân huyện. Chủ trì cuộc họp đ/c Nguyễn Thị Liễu - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 Tham dự cuộc họp có đ/c Bùi Văn Mến - Phó Chủ tịch UBND huyện; đ/c Lê Thị Lan - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; đ/c Đặng Ngọc Sáng - Trưởng Ban Pháp chế HĐND; đ/c Trương Văn Tèo - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội; cùng đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Ủy ban nhân huyện: Phòng NN & PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án, Đài Truyền thanh, Bảo hiểm y tế xã hội, Trung tâm y tế huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện.

hinh hoi nghi.jpg

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Liễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện gợi ý thảo luận tại cuộc họp

      Trên cơ sở báo cáo số 94/BC-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện, tính từ trước kỳ họp thứ hai đến sau kỳ họp thứ ba HĐND huyện, Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, có 43 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện phải giải quyết. Nội dung của các ý kiến chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực nông nghiệp, điện, xây dựng, đất đai … Sau thời gian tiến hành khảo sát thực tế việc thực hiện ý kiến cử tri ở một số xã trên địa bàn huyện Đoàn khảo sát ghi nhận UBND huyện đã cơ bản thực hiện tốt những yêu cầu, nội dung mà kế hoạch khảo sát của đoàn đề ra như: xây dựng báo cáo trung tâm gửi về đoàn đảm bảo thời gian, tiếp và làm việc với đoàn đúng thành phần, từ đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch khảo sát của đoàn khảo sát HĐND huyện.
        Trong buổi họp đoàn đặt vấn đề trao đổi, thảo luận những mặt làm được, chưa được trong công tác triển khai thực hiện của UBND huyện, qua đó đoàn khảo sát cũng có những đề xuất, kiến nghị để UBND huyện thực hiện tốt hơn nữa việc trả lời và thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian tới.

hinh PCT giai trinh.jpg

Ảnh: Đ/c Bùi Văn Mến - Phó Chủ tịch UBND huyện giải trình một số ý kiến của đoàn khảo sát đạt ra và ghi nhận các ý kiến đề xuất của đoàn khảo trong việc trả lời và thực hiện ý kiến cử tri của UBND trong thời gian tới

       Nhìn chung, công tác triển khai hoạt động trả lời và thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri từ trước kỳ họp thứ 2 đến sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của UBND được Đoàn khảo sát HĐND huyện đánh giá đạt kết quả tốt, đảm bảo về nội dung cũng như thời gian theo quy định của pháp luật. Đối với các vấn đề đề xuất kiến nghị của đoàn, thay mặt UBND huyện đã ghi nhận, sẽ kiểm tra chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và địa phương khẩn trương thực hiện hoàn thành tròng thời gian cam kết./.

 

Phạm Thị Ngọc Giàu - Chuyên viên HĐND huyện.