Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG

UBND huyện tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch xây dựng chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 trên địa bàn huyện.

(12:05 | 15/08/2017)

 Chiều ngày 11/8/2017, UBND huyện tổ chức cuộc họp bàn về kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017, triển khai kế hoạch đi các xã xây dựng kế hoạch nhà nước năm 2018. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Hà chủ trì hội nghị.

Tham dự cuộc họp còn có đ/c Nguyễn Thị Liễu, Phó chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế-Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên-Môi trường, Văn hóa-Thông tin, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Trung tâm Y tế, Chi cục Thống kê, Ban quản lý các Dự án ĐTXD và Chủ tịch UBND các xã.

canh hop nguoc.jpg

                                                                                  (ảnh: Quang cảnh cuộc họp)
Tại cuộc họp, các ngành đã trao đổi, đóng góp ý kiến về các chỉ tiêu của ngành khả năng sẽ đạt được vào cuối năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018; bổ sung, một số chỉ tiêu trong biểu mẫu năm 2018 đính kèm. Đóng góp ý kiến về thành lập đoàn đi xây dựng chỉ tiêu KT-XH tại các xã và thời gian làm việc tại các xã

hinh canh hop.jpg
                                                   
      (Ảnh: Đ/c Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND huyệnkết luận hội nghị)

Kết luận Hội nghị, Đ/c Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND huyện, thống nhất lại một số chỉ tiêu theo biểu mẫu, yêu cầu các cơ quan: P.GD&ĐT, P.LĐTB&XH kiểm tra lại các biểu chỉ tiêu liên quan ngành mình sửa chữa phù hợp báo về phòng TC-KH để hoàn chỉnh biểu mẫu. Giao phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu hoàn chỉnh báo cáo, dự kiến kế hoạch thêm góp ý của đại biểu đại diện ngành, bổ sung thành phần đoàn đi xây dựng kế hoạch KT-XH các xã với phương châm cơ cấu người đi thực tế, thực làm, có trách nhiệm. Đồng thời, quán triệt các thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các xã chuẩn bị nội dung, tài liệu đầy đủ khi tham dự họp với đoàn, khi cử đại diện đi thay thành phần thì có trách nhiệm nắm nội dung và ý kiến phát biểu như ý kiến người được cơ cấu. Thời gian đoàn dự kiến đi các xã là 21/8 (xã Vĩnh Phú, Vĩnh Điêu), 22/8 (Tân khánh Hòa, Phú Lợi) và 23/8/2017 (Phú Mỹ)./.

Lê Thị Huyền