Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hội Văn học Nghệ Thuật

Tổ chức Cuộc thi sáng tác Văn học - Nhiếp ảnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" huyện Giang Thành 2017

(13:09 | 09/10/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   KH_to_chuc_cuoc_thi_Van_hoc_20170925022147652652.pdf