Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội Văn học Nghệ Thuật

Xem với cỡ chữAA

Cuộc thi sáng tác Văn học tỉnh Kiên Giang năm 2020 và Cuộc thi sáng tác ca khúc và Bài ca vọng cổ tỉnh Kiên Giang năm 2020

(15:16 | 11/05/2020)

Cuộc thi sáng tác Văn học tỉnh Kiên Giang năm 2020 và Cuộc thi sáng tác ca khúc và Bài ca vọng cổ tỉnh Kiên Giang năm 2020

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang phát động 02 cuộc thi sáng tác Văn học tỉnh Kiên Giang năm 2020 và Cuộc thi sáng tác ca khúc và Bài ca vọng cổ tỉnh Kiên Giang năm 2020 nhằm tạo điều kiện cho tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp phát huy khả năng sáng tạo văn học, âm nhạc thể hiện tình yêu với Kiên Giang và góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị về lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước. Thông qua cuộc thi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cuộc thi sáng tác Văn học tỉnh Kiên Giang năm 2020 với 02 thể loại: tác phẩm văn xuôi (truyện ngắn, ký) và tác phẩm văn vần (Lục bát, Song thất lục bát, Đường luật, Tự do). Cuộc thi sáng tác ca khúc và Bài ca vọng cổ tỉnh Kiên Giang năm 2020 gồm 02 thể loại: Ca khúc, Bài ca vọng cổ (kèm theo Thông báo số 64/TB-VHNT và Thông báo số 65/TB-VHNT).

Đề tài, nội dung sáng tác của 02 cuộc thi: ca ngợi nét đẹp về thiên nhiên, con người, quê hương Kiên Giang với truyền thống lịch sử, văn hóa; ca ngợi những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội đã và đang đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang. Khuyến khích các đề tài: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tình yêu quê hương, biển đảo của người dân Kiên Giang, lịch sử đấu tranh cách mạng, bảo tồn văn hóa địa phương, bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Thời gian dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết 17h00 ngày 11/9/2020 (tác phẩm gửi bằng bưu điện thì căn cứ theo dấu bưu điện). Thời gian tổng kết trao giải dự kiến tháng 11/2020.

Địa chỉ nhận tác phẩm: Hội văn học Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang số 380 Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang./.

Hải Yến

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; TB_64-HVHNT_The_le_Cuoc_thi_sang_tac_Ca_khuc_va_Ba_20200507091141781780.pdf; TB65-HVHNT_The_le_Cuoc_thi_sang_tac_Van_hoc_tinh_K_20200507091205428420.pdf