Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội Văn học Nghệ Thuật

Xem với cỡ chữAA

Tháng 6 ngày ấy, bây giờ

(14:33 | 01/07/2020)

Tháng 6 ngày ấy, bây giờ

Thời gian như vụt bóng câu

Xém 4 thập kỷ ngỏ hầu hôm qua

Tuổi tròn trăng lẽ ngây thơ

Làm đơn tự nguyện nương nhờ cửa quan…

 

Tuổi trẻ nhiệt huyết rất hăng

Tích cực phấn đấu khó khăn không màng

Học hành bổ túc thêm bằng

Văn hóa, Chính trị, học phần, chuyên môn

 

Mười sáu năm một dấu son

Giã từ quê Mẹ lên đường chuyển luân

Kiên lương huyện mới lưu tên

Bình củ, rượu mới như say lần đầu

 

Qua bao năm tháng dãi dầu

Vui buồn, khổ hạnh đủ màu trãi qua

Chức phận có chút gọi là

An cư, lạc nghiệp vui đời tha hương…

 

Hơn thập kỷ lẽ dần trôi

Đầu điểm sợi bạc lại rời Kiên Lương

Về miền biên giới thân thương

Đồng năng, phèn chát mang tên Giang thành

 

Thân trai chia đủ 3 quê

Nếm đủ khổ hạnh của người làm Quan

Nhiều chức phận, lắm bẽ bàng

Người thương, kẻ ghét vô vàn thị phi…

 

Gần 40 năm ta lại về

Phố nhà ven biển đượm hương quê

Mẹ già tóc nhuộm màu mây trắng

Móm mém cười vui đón con trai...

 

27-05-2020

Lê Hà