Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội Văn học Nghệ Thuật

Xem với cỡ chữAA

Dòng đời

(14:41 | 01/07/2020)

Dòng đời

Thu sang  cho lá vàng rơi

Kiếp người ngắn tựa sao băng !

Đêm trăng chị Hằng ai thấy ?

Mây trời không gió sao trôi…

 

Núi vẫn cao muôn đời sừng sửng

Biển mãi xanh sắc diện màu trời

Gió luồng rừng ngàn năm xào xạc

Sao kiếp người hiếm quá trăm năm.

 

Hạt mưa sa trở về đất lạnh

Lá lìa cành về cội hiếu trung

Người xa người mấy kẻ chạnh lòng?

Lòng đất Mẹ dang tay che chở!

 

Ngẫm mới thấu dòng đời muôn ngã

Ngõ thị phi, nẻo ngách tội đồ

 Gieo nhân tích đức nhập niết bàn

Gian tà, ác nghiệp sa địa phủ

 

Làm người khó lắm ai ơi,

Chữ Nhân-lễ-nghĩa ta luôn nằm lòng

                                Dòng đời như kiếp luân hồi

Sống cho phải đạo làm người trần gian     

                                                  18-06-2020

Lê Hà