Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Xem với cỡ chữAA

Về việc giao nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2018 TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

(15:47 | 17/01/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 31.QD-UBND.pdf