Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Công khai minh bạch về tổ chức, hoạt động của UBND huyện

Xem với cỡ chữAA

Về việc giao nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2018 ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

(15:55 | 17/01/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 35.QD-UBND.pdf