Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Xem với cỡ chữAA

Về việc giao nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2018 PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

(16:01 | 17/01/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 38.QD-UBND.pdf