Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Công khai minh bạch về tổ chức, hoạt động của UBND huyện

Xem với cỡ chữAA

Quyết định V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016, của tỉnh Kiên Giang.

(09:32 | 30/01/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 173_QD-UBND.signed.pdf