Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Xem với cỡ chữAA

Công văn V/v nhắc nhở thực hiện công khai NS theo quy định Luật NS năm 2015 và công tác tự kiểm tra theo Quyết định 67/2004/QĐ-BTC

(09:32 | 20/06/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 755-STC-QLNS0001signed_201806130805235540.pdf