Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết về việc trích 5% kinh phí chi thường xuyên để bổ sung chi các nhiệm vụ phát sinh năm 2019

(09:33 | 03/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 13.NQ-HĐND.signed.pdf