Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành trong giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính

(21:59 | 25/03/2018)

 Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Công văn số 55/TANDTC-PC ngày 20 tháng 3 năm 2018 gửi các Tòa án nhân dân địa phương về việc tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành.

 Theo đó, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thống nhất về nguyên tắc chung và tiêu chí xác định hòa giải thành, đối thoại thành trong giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính. Cách tính vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành như sau:
* Vụ việc dân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây được tính là vụ việc hòa giải thành
- Các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án và được Thẩm phán ra quyết định công nhận sự thỏa thuận;
- Sau khi hòa giải, nguyên đơn rút đơn khởi kiện; Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự với lý do người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện;
Vụ án ly hôn, tranh chấp con nuôi, chia tài sản khi ly hôn mà sau khi hòa giải, vợ chồng thống nhất đoàn tụ cũng được xác định là trường hợp nguyên đơn rút đơn khởi kiện.
- Vụ án ly hôn, tranh chấp con nuôi, chia tài sản khi ly hôn sau khi được Thẩm phán tiến hành hòa giải mà sau khi hòa giải, vợ, chồng không đoàn tụ nhưng thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản chung và được Tòa án quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự;
- Việc dân sự về yêu cầu thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn mà sau khi hòa giải, vợ, chồng đoàn tụ và được Thẩm phán ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu.
* Vụ án hành chính thuộc một trong các trường hợp sau đây được xác định là vụ việc đối thoại thành
- Qua đối thoại mà người khởi kiện rút đơn khởi kiện và được Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án;
- Sau khi đối thoại, người bị kiện ban hành quyết định hành chính mới hoặc thông báo về việc chấm dứt hành vi hành chính bị khởi kiện và người khởi kiện rút đơn khởi kiện như đã cam kết tại phiên họp đối thoại; Tòa án ra quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án.

Khương Hoài Thương - Viện KSND huyện Giang Thành (giới thiệu)

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Cong van 55-TANDTC.pdf