Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Cấp tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của ngành tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(10:37 | 14/03/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   469_QD-UBNDsigned_201903050118181240.pdf