Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Cấp tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(10:10 | 12/04/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   817_QD-UBNDsigned_201904080249268690.pdf