Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Cấp tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã, lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(14:03 | 28/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1403_QD-UBNDsigned_201906250505178630.pdf