Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Cấp tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(08:38 | 11/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1472_QD-UBNDsigned_201907040410126000.pdf