Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Cấp tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Thông báo danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cảu Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang

(14:15 | 19/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   851-TB-STPsigned_201907120956563340.pdf