Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO VÀ THU HỒI ĐẤT ĐAI

Xem với cỡ chữAA

V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng ông Bành Đức Lũ, sinh năm 1986, Bành San, Hà Tiên

(15:33 | 12/02/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   278.QĐ-UBND.pdf