Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO VÀ THU HỒI ĐẤT ĐAI

Xem với cỡ chữAA

V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng ông Lê Văn Hiếu, sinh năm 1982

(15:34 | 12/02/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   277.QĐ-UBND.pdf