Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO VÀ THU HỒI ĐẤT ĐAI

Xem với cỡ chữAA

V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng Thì Thị Khen, sinh năm 1982

(15:36 | 12/02/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   279.QĐ-UBND.pdf