Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO VÀ THU HỒI ĐẤT ĐAI

Xem với cỡ chữAA

Quyết định V/v thu hồi Quyết định số 873/QD-UBND ngày 23/3/2019 của Ủy Ban nhân dân huyện Giang Thành

(10:49 | 13/05/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   965.QD-UBND.pdf