Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO VÀ THU HỒI ĐẤT ĐAI

Xem với cỡ chữAA

Về việc thu hội đất của ông Phạm Văn Giếng và bà Huỳnh Thị Dồi do tự nguyện trả lại đất

(16:33 | 09/07/2019)

Đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1148.QD-UBND.pdf