Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO VÀ THU HỒI ĐẤT ĐAI

Xem với cỡ chữAA

QUYẾT ĐỊNH: Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Nguyễn Văn Thoát

(08:37 | 15/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1173.QD-UBND.pdf