Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO VÀ THU HỒI ĐẤT ĐAI

Xem với cỡ chữAA

QUYẾT ĐỊNH: Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Nguyễn Thị Cẩm

(08:53 | 15/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1174.QĐ-UBND.pdf