Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO VÀ THU HỒI ĐẤT ĐAI

Xem với cỡ chữAA

QUYẾT ĐINH: V/v thu hồi đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P871203 được UBND huyện Kiên Lương cấp cho hộ ông(bà) Bùi Việt Thắng

(14:17 | 26/09/2019)

Đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1629.QD-UBND.pdf