Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO VÀ THU HỒI ĐẤT ĐAI

Xem với cỡ chữAA

Về việc giao đất để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ

(15:38 | 02/10/2019)

 

1648/QĐ-UBND 02/10/2019 Về việc giao đất cho ông Danh Dương để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ
1649/QĐ-UBND 02/10/2019 Về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Việt và bà Trương Thị Hương để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ
1650/QĐ-UBND 02/10/2019 Về việc giao đất cho bà Huỳnh Thị Nhanh để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ
1651/QĐ-UBND 02/10/2019 Về việc giao đất cho ông Phạm Chí Tâm và bà Huỳnh Thị Bích Duyên để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ
1652/QĐ-UBND 02/10/2019 Về việc giao đất cho ông Nguyễn Huỳnh Minh Tâm và bà Hứa Thị Thúy Nga để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ
1653/QĐ-UBND 02/10/2019 Về việc giao đất cho ông Lâm Văn Sơn và bà Huỳnh Thị Ứng để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ
1654/QĐ-UBND 02/10/2019 Về việc giao đất cho ông Lâm Văn Sơn và bà Huỳnh Thị Ứng để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ
1655/QĐ-UBND 02/10/2019 Về việc giao đất cho ông Lâm Văn Sơn và bà Huỳnh Thị Ứng để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ
1656/QĐ-UBND 02/10/2019 Về việc giao đất cho ông Lâm Văn Sơn và bà Huỳnh Thị Ứng để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ
1657/QĐ-UBND 02/10/2019 Về việc giao đất cho ông Lâm Văn Sơn và bà Huỳnh Thị Ứng để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ
1658/QĐ-UBND 02/10/2019 Về việc giao đất cho ông Lâm Văn Sơn và bà Huỳnh Thị Ứng để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ
     

Đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1648.QD-UBND.pdf; 1649.QD-UBND.pdf; 1650.QD-UBND.pdf; 1651.QD-UBND.pdf; 1652.QD-UBND.pdf; 1653.QD-UBND.pdf; 1654.QD-UBND.pdf; 1655.QD-UBND.pdf; 1656.QD-UBND.pdf; 1657.QD-UBND.pdf; 1658.QD-UBND.pdf