Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO VÀ THU HỒI ĐẤT ĐAI

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH CÔNG BỐ Các Quyết định về việc giao đất để sử dụng vào mục đích làm nhà ở (05/11/2019)

(09:03 | 14/11/2019)

 

Số, ký hiệu
văn bản
Ngày tháng
văn bản
Tên loại và trích yếu nội dung
1876/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định  về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Cảnh và bà Trần Thanh Thủy để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Cả Ngay, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1877/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Cường và bà Nguyễn Thị Mãnh để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1878/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Khái và bà Nguyễn Thị Quy để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1879/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho bà Khưu Hồng Vân để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1880/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho bà Khưu Hồng Vân để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1881/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho bà Khưu Hòa để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1882/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho bà Khưu Hòa để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1883/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho bà Võ Hồng Kha để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Cả Ngay, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1884/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ông Tiết Văn Hiền và bà Thị Cố Lập để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1885/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ông Lê Văn Thạch và bà Nguyễn Thanh Trúc để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1886/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn An Toàn và bà Nguyễn Thị Phụng để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1887/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ông Tiết Văn Phol và bà Nguyễn Thị Hiếp để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1888/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ông Trần Văn Hiếu và bà Nguyễn Thị Hằng để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Cả Ngay, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1889/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ông Phạm Văn Chàn và bà Mai Thị Bé Hai để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1890/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ông Tiết Văn Chia và bà Thị Chách để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1891/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ông Tiết Văn Chia và bà Thị Chách để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1892/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ông Tiết Văn Hùng và bà Giang Thị Ly để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1893/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ông Tiết Văn Hùng và bà Giang Thị Ly để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1894/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ông Khưu Lợi để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1895/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ông Khưu Lợi để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1896/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Bụng và bà Tạ Thị Mũm để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Cả Ngay, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1897/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Bụng và bà Tạ Thị Mũm để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Cả Ngay, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, Kiên Giang

 

dau mui ten xuong.gif

Đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1876.QD-UBND.pdf; 1877.QD-UBND.pdf; 1878.QD-UBND.pdf; 1879.QD-UBND.pdf; 1880.QD-UBND.pdf; 1881.QD-UBND.pdf; 1882.QD-UBND.pdf; 1883.QD-UBND.pdf; 1884.pdf; 1885.QD-UBND.pdf; 1886.QD-UBND.pdf; 1887.QD-UBND.pdf; 1888.QD-UBND.pdf; 1889.QD-UBND.pdf; 1890.QD-UBND.pdf; 1891.QD-UBND.pdf; 1892.QD-UBND.pdf; 1893.QD-UBND.pdf; 1894.QD-UBND.pdf; 1895.QD-UBND.pdf; 1896.QD-UBND.pdf; 1897.QD-UBND.pdf