Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO VÀ THU HỒI ĐẤT ĐAI

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH CÔNG BỐ Các Quyết định về việc giao đất để sử dụng vào mục đích làm nhà ở (11/11/2019)

(09:23 | 14/11/2019)

 

Số, ký hiệu
văn bản

Ngày tháng
văn bản

Tên loại và trích yếu nội dung

1922/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG TRƯƠNG VĂN LỂ và bà TRƯƠNG THỊ TIỀN sử dụng vào mục đích ở tại nông thôn và trồng cây lâu năm tại ấp KHÁNH HÒA, xã Tân Khánh Hòa
1923/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG NGUYỄN VĂN ĐÙA và bà TRẦN THỊ THÀNH sử dụng vào mục đích ở tại nông thôn và trồng cây lâu năm tại ấp KHÁNH HÒA, xã Tân Khánh Hòa
1924/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ và bà LÊ THỊ HAI sử dụng vào mục đích ở tại nông thôn và trồng cây lâu năm tại ấp KHÁNH HÒA, xã Tân Khánh Hòa
1925/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ÔNG TRẦN THANH PHONG và ông LÝ THỊ MAI sử dụng vào mục đích ở tại nông thôn và trồng cây lâu năm tại ấp KHÁNH HÒA, xã Tân Khánh Hòa
1926/QD-UBND 05/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho BÀ NGÔ THỊ LỆ để sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Cả Ngay, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1927/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ÔNG VÕ VĂN SÁNG và bà HỨA THỊ MAI HƯƠNGđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Cả Ngay, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1928/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ÔNG HỨA HOÀI GIANG và bà TRẦN THỊ MINH DIỆUđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1929/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ÔNG HỨA NHẤT LÂM VÀ BÀ TRƯỜNG THỊ PHỈđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1930/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ÔNG LIÊU ĐẠT và BÀ CHÂU THỊ DOANHđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1931/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ÔNG TẠ VĂN DÂN và bà NGUYỄN THỊ ĐẬMđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp CẢ NGAY, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1932/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ÔNG TẠ VĂN DÂN và bà NGUYỄN THỊ ĐẬMđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp CẢ NGAY, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1933/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ÔNG DƯƠNG MẠNH TỶđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1934/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ÔNG LÊ MINH QUÂN và bà VÕ THỊ DIỄM CHÚCđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1935/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ÔNG NGÔ VĂN CƯỜNG và bà CAO THỊ HÀđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1936/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ÔNG NGUYỄN CHÍ HÙNG và bà THÁI KIM SANGđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1937/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ÔNG LÊ MINH NHƯ và bà LÊ THỊ THIÊN KIỀUđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1938/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ÔNG ĐỖ CHÍ THANHđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1939/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ÔNG TRẦN VŨ LỜI và bà TRẦN THỊ ANH THƯđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1940/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ÔNG LÝ VĂN TRÍ và bà HÀ MỘNG NHIÊNđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1941/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ÔNG NGUYỄN VĂN DỄ và bà TRẦN KIM THƯƠNGđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1942/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ÔNG TRẦN HOÀN TOÀN và bà HUỲNH THỊ BÍCH HẠNHđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1943/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ÔNG DANH CƯỜNGđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1944/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ÔNG TIÊN HIỀN và bà THỊ THANH THÚYđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1945/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho bà NGUYỄN KIM LANGđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1946/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho bà NGUYỄN KIM LANGđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1947/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ÔNG NGUYỄN THANH THỚI và bà CAO NGUYÊN BÌNHđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1948/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ông LÊ TẤN TÀI và bà CAO THỊ TRÚC MAIđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1949/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ông LÊ HỮU TÀI và bà LA KIM PHỤNGđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1950/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ông TỐNG ĐÔ GIL và bà NGUYỄN THỊ HẰNGđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1951/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ông ĐẦU VIỆT HƯNG và bà NGUYỄN ĐÌNH TRÂM ANHđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1952/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ông NGUYỄN ĐỨC HUYNHđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1953/QD-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc giao đất cho ông NGUYỄN TUẤN EM và bà TRẦN THỊ THÀNHđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang
1954/QD-UBND 11/11/2019

Quyết định về việc giao đất cho ông TRỊNH VĂN THUẬN và bà NGUYỄN THỊ MỸ LOANđể sử dụng vào mục đích làm nhà ở tại ấp TRÀ PHÔ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang

 

 

Đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1921.QD-UBND.pdf; 1922.QD-UBND.pdf; 1923.QD-UBND.pdf; 1924.QD-UBND.pdf; 1925.QD-UBND.pdf; 1926.QD-UBND.pdf; 1927.QD-UBND.pdf; 1929.QD-UBND.pdf; 1930.QD-UBND.pdf; 1931.QD-UBND.pdf; 1932.QD-UBND.pdf; 1933.QD-UBND.pdf; 1934.QD-UBND.pdf; 1935.QD-UBND.pdf; 1936.QD-UBND.pdf; 1937.QD-UBND.pdf; 1938.QD-UBND.pdf; 1939.QD-UBND.pdf; 1940.QD-UBND.pdf; 1941.QD-UBND.pdf; 1942.QD-UBND.pdf; 1943.QD-UBND.pdf; 1944.QD-UBND.pdf; 1945.QD-UBND.pdf; 1946.QD-UBND.pdf; 1947.QD-UBND.pdf; 1948.QD-UBND.pdf; 1949.QD-UBND.pdf; 1950.QD-UBND.pdf; 1951.QD-UBND.pdf; 1952.QD-UBND.pdf; 1953.QD-UBND.pdf; 1954.QD-UBND.pdf