Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO VÀ THU HỒI ĐẤT ĐAI

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH THÔNG BÁO: Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 824547 được UBND huyện Kiên Lương cấp cho hộ ông (bà) Võ Thị Tý

(09:59 | 18/11/2019)

Đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1964.QD-UBND.pdf