Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO VÀ THU HỒI ĐẤT ĐAI

Xem với cỡ chữAA

Về việc giao đất cho ông Lưu Lâm Nghi để sử dụng vào mục đích rừng tràm trồng tại ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ

(16:31 | 29/11/2019)

Nguyễn Đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1992.QD-UBND.pdf