Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO VÀ THU HỒI ĐẤT ĐAI

Xem với cỡ chữAA

Về việc phê duyệt phương án giao đất nông nghiệp cho ông Lưu Lâm Nghi tại ấp Rạch Dứa

(16:34 | 29/11/2019)

Nguyễn Đức Thịnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1991.QD-UBND.pdf