Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Tiếp Công dân

Xem với cỡ chữAA

9h, ngày 03/10/2019, Dự buổi tiếp công dân với các hộ dân liên quan đến việc tranh chấp đâi tại khu vực kênh K3, xã Vĩnh Phú

(15:24 | 27/09/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   339.GM-UBND.pdf