Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành sơ kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018

(10:02 | 16/01/2019)

         Ngày 15/01/2018 UBND huyện Giang Thành tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có Đ/c Tạ Minh Danh – BT Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Thanh Hà – CT. UBND huyện – Trưởng BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia huyện chủ trì hội nghị. 

sk NTM 1.JPG

       Năm 2018 với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến các xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân trong huyện. Cùng với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Sở, Ngành, Đoàn thể của tỉnh; sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đã đóng góp công sức, tiền của tham gia xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo của huyện. Huyện ưu tiên tập trung phát triển hạ tầng – kinh tế. Cụ thể triển khai xây dựng 22 công trình giao thông nông thôn với chiều dài trên 59km, kinh phí đầu tư trên 41 tỷ đồng, nâng tổng số km đường giao thông nông thôn được cứng hóa 297km, đạt trên 73%; Triển khai thi công 29 công trình thủy lợi gắn với trạm bơm điện phục vụ sản xuất an toàn cho 29.500ha đất lúa sản xuất; tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn trên 98%. Huyện cũng bố trí xây dựng 18 công trình trường học, 10 công trình văn hóa kinh phí đầu tư trên 31 tỷ đồng. Về nhà ở dân cư đã hỗ trợ cất mới và sữa chữa cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được 169 căn. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 100%. Hiện số hộ nghèo toàn huyện là 1.081 hộ, chiếm 12,72%, qua thực hiện các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững đến nay đã giảm được 407 hộ, giảm 6% so với năm 2017. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Hệ thống chính trị vững mạnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, kết quả thực hiện các chương tình mục tiêu quốc gia vẫn còn những mặt hạn chế cần có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Đó là vấn đề môi trường nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu nhập của người dân, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.
        Trong năm 2019 huyện Giang Thành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện. Tập trung hướng dẫn, đôn đốc các xã, các đơn vị liên quan bám sát kế hoạch đã xây dựng để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thực hiện các giải pháp đồng bộ cho 5/5 xã xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chú trọng 2 xã điểm Tân Khánh Hòa và xã Phú Mỹ. Phấn đấu quý III/2019 đề nghị tỉnh công nhận xã đạt nông thôn mới; Giảm hộ nghèo 4%; Quan tâm đáp ứng các nhu cầu thiết yếu về điện, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường và các dịch vụ xã hội khác.

sk ntm.2.JPG

         Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Nguyễn Thanh Hà – CT. UBND huyện -Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Giang Thành ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã trong huyện đã triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đồng thời Đ/c Nguyễn Thanh Hà đề nghị các cơ quan, các xã trong huyện nỗ lực khắc phục khó khăn, đề ra các giải pháp đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, đưa địa phương phát triển toàn diện, sớm thoát khỏi huyện đặc biệt khó khăn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trong thời gian tới./.
 

Xuân Trường