Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

GIANG THÀNH SƠ KẾT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(07:56 | 11/07/2019)

         Ngày 02/7/2019, UBND huyện Giang Thành tổ chức hội nghị sơ kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự có Đ/c Tạ Minh Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư HU - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo NTM huyện. 

sk ntm.JPG

           Xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong các năm qua, công tác thực hiện luôn được UBND huyện, BCĐ huyện tích cực lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời cho ý kiến và chủ trương của từng xã thực hiện các mục tiêu xây dựng trên tất cả 19 tiêu chí theo kế hoạch đề ra, đặc biệt tập trung chỉ đạo 02 xã điểm về đích nông thôn mới trong năm 2019 là xã Tân Khánh Hòa và Phú Mỹ; Công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương chính sách của nhà nước được quan tâm thực hiện, nhận thức của cấp ủy, chính quyền của cả hệ thống chính trị và nhân dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới đã chuyển biến đang có sức lan tỏa sâu rộng và rõ rệt. Đến nay 05/05 xã trên địa bàn huyện xây dựng quy hoạch chung trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 được UBND huyện phê duyệt. Trong 6 tháng đầu năm 2019, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư đảm bảo tiến độ, kinh tế - xã hội được quan tâm, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện tăng cường, đẩy mạnh phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân; quốc phòng – an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, từ đó nâng lên các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí nông thôn mới, giữ vững các tiêu chi đã đạt trong năm 2018, tiếp tục phấn đấu đạt các tiêu chí theo kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới xã Tân Khánh Hòa và xã Phú Mỹ đạt 17 tiêu chí; xã Phú Lợi đạt 11 tiêu chí; xã Vĩnh Điều đạt 15 tiêu chí; xã Vĩnh Phú đạt 12 tiêu chí

         06 tháng cuối năm 2019, ban chỉ đạo huyện Giang Thành tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng, tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Đồi với xã Tân Khánh Hòa và xã Phú Mỹ tập trung tuyên truyền vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 85%, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ, đúng về xây dựng nông thôn mới. Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện hướng dẫn 02 xã điểm lấy ý kiến và sự hài lòng của nhân dân trên địa bàn xã; phối hợp Sở lao động-thương binh và xã hội tỉnh về quy trình khảo sát đánh giá tỷ lệ hộ nghèo đối với xã Tân Khánh Hòa; phối hợp với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh về tiến độ nâng cấp và mở rộng tuyến ống nước máy trên địa bàn xã Phú Mỹ đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhân dân./.
 

Lý Sơn