Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Danh sách các xã đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

(17:24 | 17/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 127.BC-UBND.signed.compressed.pdf; 128.BC-UBND.signed.compressed.pdf; 141.TB-UBND.pdf