Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành: Khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới năm 2019

(14:52 | 26/07/2019)

 Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-VPĐP ngày 08/07/2019 của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Kiên Giang về tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới năm 2019. Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Giang Thành tổ chức lớp tập huấn tại Hội trường phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Giang Thành với hơn 50 đại biểu tham dự tập huấn trong 3 ngày 24-25-26/07/2019.

 Đối tượng được tập huấn bao gồm: thành viên BCĐ cấp huyện, các cơ quan chuyên môn cấp huyện, thành viên BCĐ, ban quản lý cấp xã và ban giám sát cộng đồng, cán bộ phụ trách xây dựng nông thôn mới cấp xã, bí thư chi bộ ấp, thành viên ban phát triển ấp, cán bộ hợp tác xã, tổ trưởng tổ hợp tác, chủ trang trại, nông dân tiêu biểu,….

b40f213f62bf86e1dfae.jpg

d33cec0caf8c4bd2129d.jpg

Trong 3 ngày tham gia tập huấn các đại biểu được tiếp thu 6 chuyên đề về xây dựng nông thôn mới do các báo cáo viên từ các sở ngành tỉnh bao gồm: giới thiệu tổng quan về Chương trình xây dựng Nông thôn mới, chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, cập nhật các cơ chế chính sách mới được ban hành; chuyên đề về giảm nghèo bền vững và bình đẳng giới, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 11, 12, 18.6; công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường nông thôn, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 17; hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hướng dẫn thực hiện tiêu chí 18.5; đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn, hướng dẫn tiêu chí số 13 và chuyên đề về giữ gìn an ninh trật tự ở nông thôn, hướng dẫn thực hiện tiêu chí 19,2.
Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; phối hợp phát huy vai trò của các cơ quan, tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới; giúp các địa phương giải quyết các tồn tại, vướng mắc đối với các nội dung, chuyên đề có liên quan trong xây dựng nông thôn mới./.

Hoàng Quốc