Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 cho xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

(08:19 | 31/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 135.BC-UBND.pdf