Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành năm 2019

(09:04 | 31/07/2019)

 Xã Tân Khánh Hòa đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới

              Theo báo cáo 133/BC-UBND ngày 30/7/2019 của UBND huyện Giang Thành,  Kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM xã Tân Khánh Hòa, sau 7 năm thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HU ngày 02/02/2012 của Huyện ủy Giang thành về xây dựng xã Nông thôn mới giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2030. Đến nay, xã đã có hệ thống đường giao thông liên xã và xã ấp khá hoàn chỉnh, thuận tiện cho việc đi lại sản xuất, học tập và giao lưu hàng hóa trong xã. Cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất phù hợp với lợi thế của địa phương, đã gắn nông nghiệp với sản xuất hàng hóa có liên kết đầu ra cho sản phẩm bền vững đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các xã ước đạt 45,95 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 4%. Toàn xã có 99,16% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; 71,84% số hộ dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Tình hình an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo,..... Với sự nhận thức đúng đắn về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác xây dựng nông thôn mới, sự hưởng ứng đồng thuận của nhân dân, đến nay xã Tân Khánh Hòa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

                  Tại buổi thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn thôn NTM  lãnh đạo huyện đã đánh giá cao sự phấn đấu trong xây dựng xã NTM. Đây là cơ sở để xã Tân Khánh Hòa đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét, thẩm định và công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018./.

Đức Thịnh