Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành Hội thảo “Cánh đồng lớn" đáp ứng vùng nguyên liệu và ứng phó biến đổi khí hậu vụ Hè thu 2018

(10:55 | 19/08/2019)

        Nhằm tạo điều kiện cho nông dân sản giống OM 5451 đi vào xu hướng sản xuất hợp tác. Trong vụ hè thu 2019 được sự quan tâm của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trạm Khuyến nông huyện Giang Thành triển khai dự án “Cánh đồng lớn” đáp ứng vùng nguyên liệu và ứng phó biến đổi khí hậu tại HTX Kênh 2 ấp Cỏ Quen – Xã Phú Lợi. 

hoi thao cdl.jpg

      Mục tiêu của dự án là tổ chức hướng dẫn, vận động và hỗ trợ cộng đồng nông dân ứng dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa đạt được hiệu quả cao và bền vững theo hướng VietGAP. Hướng nông dân tiếp cận các mục tiêu trong sản xuất lúa theo hướng VietGAP: an toàn cho người tiêu dùng, an toàn cho người sản xuất, an toàn cho môi trường và đảm bảo truy nguyên được nguồn gốc. Nông dân tham gia thực hiện tốt việc ghi chép sổ nhật ký sản xuất. Hình thành vùng sản xuất lúa tập trung diện tích lớn; sản lượng lớn đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Tạo mối liên kết giữa 04 nhà; tăng giá trị nông sản và giảm giá thành sản xuất. Tăng thêm thu nhập cho người nông dân tham gia mô hình.

          Dự án “Cánh đồng lớn” đáp ứng vùng nguyên liệu và ứng phó biến đổi khí hậu tại HTX Kênh 2 ấp Cỏ Quen – Xã Phú Lợi có 36 hộ dân tham gia với 150 ha. Nông dân tham gia mô hình được tập huấn 1 lần/vụ nhằm giúp bà con nông dân nắm được quy trình canh tác lúa “1 phải 5 giảm” với các nội dung kỹ thuật chủ yếu làm đất, qui trình bón phân, phòng trừ sâu bệnh... theo quy trình 1 Phải 5 Giảm, hướng dẫn ghi chép nhật ký đồng ruộng. Qua quá trình ghi chép nông dân sẽ đúc kết kinh nghiệm về lịch thời vụ, mật độ gieo sạ, quản lý đất, nước hợp lý góp phần giảm chi phí đầu tư, hạ giá thành sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh với khu vực và trên thế giới. Theo báo cáo thực hiện dự án nông dân Nông dân áp dụng cơ bản các khâu kỹ thuật đã được hướng dẫn như xuống giống tập trung đúng theo lịch thời vụ của ngành nông nghiệp. Thực hiện theo qui trình sạ thưa với mật độ 100 kg/ha lúa giống, tỷ lệ nảy mầm tốt trên 95 %. Trước gieo sạ đã xử lý lúa gài, cỏ trên ruộng. Sau sạ 10 - 12 ngày kiểm tra những nơi cỏ còn sót xử lý bằng các loại thuốc hậu nẩy mầm.

          Kết quả đánh giá hiệu quả của vụ lúa hè thu 2019 nông dân vẫn có lợi nhuận cao hơn so với các hộ sản xuất ngoài cánh đồng là 6,5 đồng/ha. Do giảm được giá thành sản xuất, giảm lượng giống, phân bón, thuốc BVTV, nước tưới, thất thoát sau thu hoạch và năng suất tăng. Ngoài lợi nhuận về kinh tế, nông dân tham gia mô hình còn được trích hoa chi từ đại lý, doanh nghiệp. Đồng thời mô hình này ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu từ ảnh hưởng của việc sản xuất nông nghiệp như: Bảo vệ môi trường xanh – sạch; sản xuất nông nghiệp bền vững, Nâng cao hiệu quả kinh tế; cải thiện đời sống cho người sản xuất. Hình thành vùng sản xuất lúa tập trung, sản lượng lớn đáp ứng nhu cầu thị trường./.
 

Lý Sơn